CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 Kozomín

Počet hal4
Zastavěná plocha v m2119 761
Celkový zábor ploch v m2 – bonita půdy II a IV282 634
Denní průjezd vozidel1 866
Parkoviště689
Spotřeba pitné vody v m3/rok19 700
Počet zaměstnanců1 488
Směnný provoz3

25. 5. 2021 vydal Krajský úřad Středočeského kraje souhlasné stanovisko EIA STC2248 s 44 podmínkami, mezi nimi je i „Zábor zemědělské půdy nebude zahrnovat parcely vedené v II. třídě ochrany ZPF.“ To znamená zmenšení záměru, viz obrázek č. 2 v galerii.

Přejít nahoru