Tiskové zprávy

Boj o navýšené hlukové limity nekončí, Ministerstvo zdravotnictví je pozváno na další jednání

Zástupci hned několika spolků obcí, mezi nimi i KORIDOR D8, v úterý seznámili zástupce Ministerstva zdravotnictví s jejich výhradami k novému vládnímu nařízení, které od 1. července tohoto roku umožní až dvacetinásobné navýšení dovoleného hluku. Úřad dosud trval na tom, že nařízení naopak hluk sníží, teď se účastní jednání s dalšími subjekty, které dopady vyhlášky posoudí. Již více než 130 samospráv a dalších 30 spolků napříč ČR vyzývá k zastavení navýšení hlukových limitů. Vedle toho začal sběr podpisů občanů pod petici, kterou inicioval spolek KORIODR D8 jako další reakci na vládní nařízení, které od 1. července tohoto roku upravuje hlukové limity. Z odborné analýzy spolku…

Celá tisková zpráva

REAKCE SPOLKU KORIDOR D8 k článku Stanovisko Ministerstva zdravotnictví (MZ) k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ (dále jen Stanovisko) publikovaného dne 16. 5. 2023 na webových stránkách MZ ČR.

Důrazně se ohrazujeme proti Stanovisku MZ ČR ve vztahu k našemu rozboru nového nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Povýšený a mentorský tón Stanoviska MZ ČR rozhodně není namístě a nařčení z „nepochopení základních principů akustiky“ je urážlivé a záměrně se snaží odvést pozornost od podstaty problému. Např. u poukazovaného problému v aplikační praxi u limitů uvnitř/vně ochranného pásma dráhy MZ záměrně opomíná dodat, že výsledkem je navýšení limitů vně ochranného pásma dráhy na úroveň limitů, které dosud platí v bezprostřední blízkosti dráhy, kde logicky…

Celá tisková zpráva

Obce kolem D8 vzkazují vládě: Měníte jednostranně pravidla hry, čekejte bojkot rychlotratě!

Téměř tři desítky obcí kritizují nové nařízení vlády, které nově vymezuje limity hluku. Podle nich dojde k výraznému navýšení přípustných hygienických limitů hluku z dopravních staveb, žádají proto odklad a revizi tohoto nařízení Veltrusy – Téměř tři desítky starostek a starostů z obcí kolem dálnice D8 dnes podepsaly otevřenou výzvu premiérovi Česka Petru Fialovi. Žádají po něm, aby vláda posunula účinnost vládního nařízení, které nastavuje nové limity hluku – to má začít platit už 1. července tohoto roku. Zároveň chtějí, aby vláda jejich možné dopady řádně vyhodnotila. Pokud vláda obcím nevyhoví, hrozí bojkotem dalšího jednání o stavbě nové vysokorychlostní tratě v blízkosti dálnice D8.…

Celá tisková zpráva
Přejít nahoru