Akademie KD8

Plánované semináře

15. 6. 2023 – Norská zkušenost samospráv při umísťování nadregionálních liniových staveb

Územní plán – proces, soudní spory

Umísťování nadregionálních liniových staveb v území

Krajinný plán, územní studie

Zásady územního rozvoje – proces

Umísťování liniových staveb v obci

Umísťování liniových staveb v obci

Pozemkové úpravy

Účast obce ve stavebním řízení, posuzování souladu s územním plánem černé stavby

EIA – proces, konkrétní případy KD8

Proběhlé semináře

17. 5. 2023 – Hluk a vibrace

27. 4. 2023 – Odpadové hospodářství nově

28. 3. 2023 – Komunitní energetika/Fotovoltaika

Přejít nahoru